รายละเอียดตู้ ISO TANK

หน้าที่ของตู้ ISO TANK

โครงสร้างตู้ ISO TANK

วาล์ว Airline
เจ้าของเอกสาร
เชือกขนาดใหญ่ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ภายนอก
วาล์วด้านล่าง
ฉนวนของตู้ Tank
รูหรือปากทางเข้าท่อขนาดใหญ่
หน่วยวัดความดัน
วาล์ว Relief
ท่อไอน้ำ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
ท่อระบายด้านบน

สำหรับ TANK ที่ใช้บรรจุ AHF

AHF Dedicated Manhole และ วาล์วความดัน
AHF Dedicated วาล์วแก๊สและวาล์วของเหลว

การบำรุงรักษา ISO TANK


บุคคลที่เกี่ยวข้อง:

ทุกลิขสิทธิ์และเวบไซต์ที่เกี่ยวข้องถูกอนุญาติโดย Qatransport

แนะนำตู้ ISO TANK

รายละเอียดตู้ ISO TANK | หน้าที่ของตู้ ISO TANK | โครงสร้างตู้ ISO TANK | สำหรับ TANK ที่ใช้บรรจุ AHF|

การบำรุงรักษา ISO TANK

โครงสร้างตู้ ISO TANK – หน่วยวัดความดัน

หน่วยวัดความดัน:
มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการวัดความดันภายในตู้
ADDRESS: 10F, NO. 165, SEC. 4, NANJING EAST ROAD, TAIPEI, TAIWAN 105 , R . O .C
กล่องข้อมูลอีเมล์: jack@qatransport.com    แนะนำให้ใช้ 800 x 600 หรือ ข้อมูลการแสดงผลด้านบน, เหมาะที่สุดสำหรับ IE5.0 หรือมากกว่า