Lượt truy cập:

  Facebook Fan hâm mộ 

  QA Mạng lưới hậu cần 

QA_Trans

  Dịch vụ khách hàng trực tuyến:
  LINE:
LINE_LOGO

  WeChat:
LINE_LOGO

 
www.qatransport.com
Tất cả các quyền được bảo lưu. Bất kỳ nội dung nào được sử dụng trong trang web này cũng phải được chấp thuận bởi Qatransport.
Lịch tàu

Bộ phận xuất khẩu:

TAIWAN đến BKK LCH
TAIWAN đến CAT LAI
TAIWAN đến HAIPHONG
TAIWAN đến JEA & BND BIK BUZ KHO
TAIWAN đến KARACHI
TAIWAN đến PORT KLANG
TAIWAN đến MANILA
TAIWAN đến MUNDRA & NHAVA SHEVA & CHENNAI

Bộ phận nhập khẩu:

CÁT LÁI đến TAIWAN
MANILA đến Cao Hùng

ADDRESS: 10F, NO. 165, SEC. 4, NANJING EAST ROAD, TAIPEI, TAIWAN 105 , R . O .C
Hộp mail: jack@qatransport.com    Đề nghị sử dụng 800 X 600 hoặc độ phân giải cao hơn, Hiển thị tốt nhất trên IE5.0 hoặc cao hơn.