ISO TANK
ISO TANK Service Area

Sea Freight
Dịch vụ nhập khẩu đường biển
Dịch vụ xuất khẩu đường biển

Air Freight
Dịch vụ nhập khẩu hàng không
Dịch vụ xuất khẩu hàng không

Triangle Trade
Dịch vụ cho người xuất khẩu
Dịch vụ cho người nhập khẩu
Cung cấp chứng từ

kho vận chuyển
địa chỉ kho bãi &
   danh mục phục vụ


tank thuê / bán


Lượt truy cập:

Tất cả các quyền được bảo lưu. Bất kỳ nội dung nào được sử dụng trong trang web này cũng phải được chấp thuận bởi Qatransport.

Dịch vụ nhập khẩu đường biển | Dịch vụ xuất khẩu đường biển

Dịch vụ nhập khẩu đường biển

1. Liên hệ trước khi tàu đi

Liên hệ với chủ hàng ở nước ngoài để nắm bắt tình trạng hàng hóa và thông tin đến khách hàng, đồng thời sắp xếp lịch tàu phù hợp với ngày hàng sẵn sàng.

2. Báo cáo hàng ngày bằng email

Thông báo lịch tàu, đồng thời gọi xác nhận với khách hàng. Cung cấp Giấy báo hàng đến ít nhất 3 ngày trước khi tàu cập cảng, kiểm tra chứng từ với người mua và người bán.

3. Theo dõi hàng hóa

Theo dõi hàng hóa và phụ trách tình trạng hàng thường xuyên.

4. Dịch vụ khác

Làm thủ tục hải quan và giao hàng.

ADDRESS: 10F, NO. 165, SEC. 4, NANJING EAST ROAD, TAIPEI, TAIWAN 105 , R . O .C
Hộp mail: jack@qatransport.com    Đề nghị sử dụng 800 X 600 hoặc độ phân giải cao hơn, Hiển thị tốt nhất trên IE5.0 hoặc cao hơn.