เราจะจำแนกชนิดของสินค้าอันตรายได้อย่างถูกต้องแบบมืออาชีพ สำหรับทุกๆชิปเมนท์ที่เป็นสินค้าอันตราย เราจะแจ้งรายละเอียดชัดเจน ได้แก่ ชื่อสินค้าอันตราย, เลข class , เลข UN และชนิดของหีบห่อ(package) ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่สายเรือและเอเย่นต์จะได้สังเกตเห็นได้ง่าย สินค้าอันตรายที่ทางเราขนส่งให้ลูกค้าอยู่ได้แก่ class 2,3,5,6,8,และ 9.

 • ประเภทแรก

  危險貨品圖標
 • ประเภทที่สอง

  危險貨品圖標
 • ประเภทที่สาม

  危險貨品圖標
 • ประเภทที่สี่

  危險貨品圖標
 • หมวดที่ห้า

  危險貨品圖標
 • หมวดที่หก

  危險貨品圖標
 • ชั้นที่เจ็ด

  危險貨品圖標
 • ชั้นแปด

  危險貨品圖標
 • คลาสทรงเครื่อง

  危險貨品圖標
 • GHS標示圖示-1

  危險貨品圖標
 • GHS ไอคอน-2

  危險貨品圖標
 • GHS ไอคอน-3

  危險貨品圖標
 • GHS ไอคอน-4

  危險貨品圖標
 • GHS ไอคอน-5

  危險貨品圖標
 • GHS ไอคอน-6

  危險貨品圖標
 • GHS ไอคอน-7

  危險貨品圖標
 • GHS ไอคอน-8

  危險貨品圖標
 • GHS ไอคอน-9

  危險貨品圖標
error: Content is protected !!