การบริการค่าระวางขนส่งสินค้าขาเข้าทางทะเล

/

การบริการค่าระวางขนส่งสินค้าขาออกทางทะเล
 • การสื่อสารก่อนเรือออก

  สื่อสารกับผู้จัดส่งสินค้าต่างประเทศให้เข้าใจสถานะขนส่งสินค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบ แล้วจัดตารางเรือที่เหมาะสมกับวันที่จะขนส่งสินค้าที่สุด

 • แจ้งทางอีเมล์

  อีเมล์แจ้งข้อมูลการขนส่ง (ตารางเรือ), แล้วโทรยืนยันลูกค้าอีกครั้ง แจ้งลูกค้าให้ทราบถึงวันเรือถึงอย่างน้อยสามวันก่อนเรือถึง,ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าและของตัวแทนลูกค้า

 • การติดตามข้อมูลสินค้า

  ติดตามสถานะสินค้าและให้ความช่วยเหลือ หากเกิดสถานการณ์ผิดปกติ

 • บริการอื่นๆ

  ติดต่อเรื่องพิธีการศุลกากรและบริการจัดส่ง

 • การสื่อสารก่อนเรือออก

  ติดต่อผู้ส่งออกสินค้าเพื่อยืนยันประเภทการส่งสินค้า แบบเต็มตู้ / แบบตู้บรรจุร่วม (FCL/LCL), จำนวนสินค้า,วันบรรจุสินค้า และอื่นๆ

 • การจัดเตรียมตารางเรือ

  จัดเตรียมตารางเรือที่เหมาะสมกับวันพร้อมบรรจุสินค้า

 • แจ้งรายละเอียดทางอีเมล์

  สั่งจัดส่งอีเมล์ และโทรออกเพื่อยืนยันการรับสินค้ากับลูกค้า จัดส่งใบสั่งบรรจุสินค้าแก่ลูกค้า โดยแจ้งวันและเวลาคืนตู้วันสุดท้ายที่ชัดเจน (Cut off date), แจ้งลานสำหรับลากตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปบรรจุสินค้า และแจ้งลานหรือท่าเรือสำหรับคืนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าเสร็จแล้วซึ่งต้องแจ้งเวลา cut off เพื่อผู้ส่งออกจะได้ไปคืนตู้ทันภายในเวลาที่กำหนด / ในส่วนของตู้บรรจุ(LCL) ต้องแจ้งลานบรรจุสินค้าแก่ลูกค้าด้วย

 • การติดตามข้อมูลสินค้า

  ติดตามสถานะการลากตู้ที่ท่าเรือปลายทาง

 • บริการอื่นๆ

  จัดหาบริการการขนส่งและการเคลียร์ศลกากรให้ได้ เช่น การขอเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O) หรือ การขอวีซ่า (Visa)

error: Content is protected !!