บริการสำหรับผู้ส่งออก

/

บริการสำหรับผู้รับสินค้า

/

เอกสารที่จัดเตรียมให้
 • ข้อมูลของผู้รับสินค้าจะไม่ถูกเปิดเผย

  สำหรับความต้องการของลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้รับของที่แท้จริงแก่ผู้ส่งออก

 • ข้อมูลปลายทางจะไม่ถูกเปิดเผย

  สำหรับความต้องการของลูกค้า เราจะไม่เปิดเผย ปลายทางที่แท้จริงของผู้รับสินค้าแก่ผู้ส่งออก

 • ข้อมูลของผู้ส่งออกจะไม่ถูกเปิดเผย

  สำหรับความต้องการของลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้ส่งออกที่แท้จริงแก่ผู้รับสินค้า

 • เอกสารต้นฉบับจะไม่ถูกเปิดเผย

  สำหรับความต้องการของลูกค้า เราจะไม่จัดหาเอกสารต้นฉบับ ได้แก่ อินวอยส์ และ แพคกิ้ง ให้แก่ผู้รับสินค้า

 • สามารถออกใบตราส่งสินค้าได้มากกว่า 1 ชุด

  เราสามารถออกใบตราส่งสินค้า 1 ชุด หรือ หลายชุดได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 • เอกสารทุกใบจะถูกจัดเตรียมขึ้นตรงตามที่ผู้รับสินค้าแนะนำ

  สำหรับความต้องการของลูกค้า เราจะไม่จัดหาเอกสารต้นฉบับ ได้แก่ อินวอยส์ และ แพคกิ้ง ให้แก่ผู้รับสินค้า

error: Content is protected !!