Container ISO TANK là phương tiện vận chuyển hiệu quả nhất cho việc giao nhận hàng hóa là các hóa chất công nghiệp. Nó tạo ra được lợi ích không giới hạn nhờ việc vận chuyển đa phương tiện để giao nhận các chất lỏng và khí. Được công nhận là phương tiện vận chuyển hóa chất an toàn nhất, công ten nơ bồn có thể vận chuyển một số lượng lớn hàng hóa, tăng khả năng giao nhận và giảm bớt chi phí giao hàng.

error: Content is protected !!