Dịch vụ nhập khẩu đường biển

/

Dịch vụ xuất khẩu đường biển
 • Liên hệ trước khi tàu đi

  Liên hệ với chủ hàng ở nước ngoài để nắm bắt tình trạng hàng hóa và thông tin đến khách hàng, đồng thời sắp xếp lịch tàu phù hợp với ngày hàng sẵn

 • Báo cáo hàng ngày bằng email

  Thông báo lịch tàu, đồng thời gọi xác nhận với khách hàng. Cung cấp Giấy báo hàng đến ít nhất 3 ngày trước khi tàu cập cảng, kiểm tra chứng từ với người mua và người bán.

 • Theo dõi hàng hóa

  Theo dõi hàng hóa và phụ trách tình trạng hàng thường xuyên.

 • Dịch vụ khác

  Làm thủ tục hải quan và giao hàng.

 • Liên hệ trước khi tàu đi

  Liên hệ với người bán để xác nhận loại hàng (FCL/LCL/), khối lượng hàng, ngày hàng sắn sàng….

 • Sắp xếp lịch tàu

  Sắp xếp lịch tàu phù hợp với ngày hàng sẵn sàng.

 • Ghi chú bằng email

  E-mail đặt chỗ với hãng tàu và gọi xác nhận với khách hang. Lệnh hãng tàu sẽ thông báo đến khách hàng ngày cut-off, lịch trình tàu, bãi lấy container rỗng và nơi hạ container để bốc lên tàu, hoặc chỗ giao hàng LCL.

 • Theo dõi hàng hóa

  Theo dõi tình trạng lấy hàng ở nơi đến.

 • Dịch vụ khác

  Cung cấp lệnh và dịch vụ hải quan, chứng nhận xuất xứ hoặc thị thực.

error: Content is protected !!