Dịch vụ cho người xuất khẩu

/

Dịch vụ cho người nhập khẩu

/

Cung cấp chứng từ
 • Thông tin của người nhận hàng được giữ kín.

  Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin thực của người nhận hàng cho chủ hàng.

 • Thông tin điểm đến được giữ kín.

  Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin điểm đến thực cho chủ hàng.

 • Thông tin chủ hàng được giữ kín

  Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin thực của người gửi hàng cho người nhận hàng.

 • Tài liệu gốc được giữ kín

  Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp các tài liệu gốc (Danh sách hàng hóa & Hóa đơn) cho người nhận hàng.

 • Vận đơn (B/L).

  Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể phát hành một đến nhiều nhiều bản vận đơn.

 • Tất cả tài liệu được cung cấp theohướng dẫn của người nhận hàng.

  Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp chứng từ gốc đến người nhận hàng ( danh sách đóng hàng và hóa đơn).

error: Content is protected !!