Dịch vụ nhập khẩu hàng không

/

Dịch vụ xuất khẩu hàng không
 • Liên hệ trước khi hàng rời khỏi

  Liên hệ với chủ hàng ở nước ngoài để nắm bắt tình trạng hàng hóa và thông tin đến khách hàng, đồng thời sắp xếp lịch tàu phù hợp với ngày hàng sẵn sàng.

 • Ghi chú bằng email

  E-mail ghi chú lịch bay đến khách hàng và kiểm tra nội dung HAWB với khách hàng.

 • Theo dõi hàng hóa

  Theo dõi hàng hóa và phụ trách tình trạng hàng thường xuyên.

 • Dịch vụ khác

  Cung cấp dịch vụ giao nhận và thủ tục hải quan.

 • Liên hệ trước khi hàng rời khỏi

  Liên hệ với chủ hàng để xác nhận ngày lấy hoặc thời gian giao hàng và chứng từ.

 • Sắp xếp lịch bay

  E-mail lịch bay đến khách hàng và kiểm tra nội dung HAWB đến khách hàng.

 • Ghi chú bằng email

  Phụ trách làm chứng chỉ xuất xứ hàng hóa và thị thực , cung cấp dịch vụ giao hàng bằng nhiều loại phương tiện vận tải phù hợp.

 • Dịch vụ khác

  Cung cấp dịch vụ với khách hàng cá nhân với hàng hóa kèm theo.

error: Content is protected !!